نتایج بازیها در هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتسال کشور

پنجشنبه 14/2/1391   ساعت 16

شوپی ملارد           4    شهرداری نکا(شهید فغانی) 4

افزون پلاست کاشان 5    بیمه حدیث قزوین              4

مقاومت البرز           2     سایپا اردبیل                    0

سالکو شاهرود        4     شهدای جلین گرگان          5

علیصدر همدان        -      میلاد تنکابن       (برگزار نگردید )

جمعه 15/2/1391  ساعت  16

اپتک کرج               2         باربن قزوین               0       

/ 0 نظر / 4 بازدید