برنامه هفته دوم لیگ دسته دو فوتسال کشور

هفته دوم

پنجشنبه            93/01/28                    ساعت : 17

یاران جوان بندرعباس -   سن ایچ ساوه        (سالن فجر بندرعباس)

علی کاووسی- مهدی حقوقی- عبدالرحیم محمدی- سامان سرداری

مس رفسنجان -  شهید جهان نژادیان آبادان  (سالن پیام نور رفسنجان)

سیدعلی میرعبدالهی- مصطفی باقری زاده- مرتضی اعلائی- بهروز رحیمی

جمعه               93/01/29                    ساعت : 17

شهید فرجی قزوین -  پولادگسترش بروجرد       (سالن یادگار امام الوند)

علی کشانی- ولی امجدی- کاظم مرادی- رضا وحدت نیا

کوهدشت لرستان -  استقلال سهند مرکزی        (سالن شهدای تازه آباد)

محمد بیاتی- صادق محمدی- علیرضا غلامی- مجتبی خوانساری

مقاومت قرچک -  شهدای جلین گرگان                 (سالن هفتم تیر قرچک)

عبدالحسین شاهی- مرتضی جانبکلو- رضا مسعود- اکبر پاشایی

پاس قوامین تهران -سازمان مپ شهرداری مشهد (سالن دستگردی تهران)

فرزین صالح- محمدرسول بازرگان- عبدالعظیم صالحی- محسن عالمی

صفا توس مشهد -  پیمان شاهرود                          (سالن کارگران مشهد)

میلاد حمزه- حمید صداقت- مهدی آدینه- کیوان همایونی

آذرخش بندرعباس -  شاهین لردگان                      (سالن فجر بندرعباس)

حسین وحدتی- هادی قاسمی پور- حسن وحدانی- محمد شرونی

سه شنبه                93/02/2                      ساعت : 17

شهرداری رشت -   شهدای هفتم تیر سردشت     (سالن آتش نشانی رشت)

زیاد فروتن- شمس ا... اخوان- یوسف افضلی- محمد مهدوی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید