نتایج دور پنجم جام حذفی فوتسال کشور

دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

شاهین لردگان                ۳ - ۵     مقاومت ایلام

میثاق تهران                    ۴ - ۳     برنا خوزستان

گیتی پسند اصفهان         ۰ - ۳    پاس قوامین   (گیتی پسند انصراف داد)

تاسیسات دریایی ایران   ۳ - ۲     علیصدر همدان

کات شاهرود                   ۳ - ۰     راه ساری       (راه ساری انصراف داد)

شهرداری تبریز                ۳ - ۱     فردوسی مشهد

ماهان تندیس قم             ۷ - ۲     شاهین کرمانشاه

نظام مهندسی کرمانشاه    ؟        کوهدشت لرستان

/ 0 نظر / 17 بازدید